Serverhosting

FÖR ETT PROFESSIONELLT IT STÖD

SERVERDRIFT

Server-hosting kan innebära att vi äger och driftar en eller flera servrar och du som kund betalar en månadskostnad för driften i vår virtuella miljö. Men det går också att placera egna servrar i ”rack” hos oss, s.k.

Co-location. Oavsett vilket du väljer så står vi för infrastrukturen och alla servrar vi hostar är placerade i en säkerhetscertifierad drifthall med redundant el och Internet, kyla samt 24/7 övervakning.

Det finns flera anledningar till att välja serverhosting; det kan vara för att skalskydda sin utrustning, att minska sina hårdvarukostnader eller för att kunna anpassa sitt serverbehov i takt med att organisationen förändras.

Alla våra lösningar utgår från Microsoft standardplattform

Hosting/Co-location

Den serverpark ni har idag kan vi flytta in i vår säkra drifthall. Det går att hyra rackplats (19”) eller ett helt server-rack. Det går enkelt att skala upp eller ner i
antalet servrar efterhand som verksamhetens behov förändras.

Ingår:

Hosting/Virtuell server

Hyr serverfunktionalitet i vår virtuella servermiljö och betala endast för den serverkapacitet du behöver. I takt med att behoven i organisationen förändras anpassas också storleken på ditt serverutrymme. Serverplattformen är baserad på Microsoft teknologi. Plattformen har hög redundans och tillgänglighet.

Storleken på CPU, Hårddisk och RAM anpassas efter ditt behov.
Hyr Microsoft standardlicenser och installera egna program och applikationer efter behov.

Hosted/Exchange

Med Hosted Exchange nyttjar du fördelarna med Exchange utan att du har en Exchangeserver. Denna E-postlösning ger tillgång till dina mail oavsett om du är på kontoret eller på resande fot. Du kan enkelt öka på eller minska antalet konton vartefter din organisation förändras.