för ett professionellt IT-stöd!

IT-Akuten har funnits i tre decennier och erbjuder företag en långsiktig IT-partner.
Vi möter kundens behov av kompetens inom drift, support och säkerhet.
IT-Akuten hjälper företag till en stabil, trygg och modern infrastruktur.

Om IT-Akuten

IT-Akuten startade sin verksamhet 1992 med ambitionen att erbjuda kvalificerade IT-tjänster till företag med höga krav på sina IT-funktioner. Bolagets grundare Stefan Törnqvist har tidigare arbetat som konsult inom OpenVMS och System Management. 

Under åren fram till 2001 låg fokus på konsulter för System Management inom OpenVMS. Exempel på uppdrag var att drifta Banverkets OpenVMS miljö.

Under 2002 gick IT-Akuten samman med Diring Systems AB. Verksamheten bestod av 3 olika huvudområden; drift & support, systemutveckling samt försäljning och konsulting av BMC Control-M, ett verktyg för jobbautomatisering. 

Under 2007 bolagiserades verksamhetsgrenarna till separata bolag för att fokusera på respektive kärnverksamhet.  

IT-Akuten kom att fokusera helt på Windowsbaserad Drift & Support, teknikkonsulting, hosting samt försäljning av hårdvara/mjukvara  
År 2008 genomfördes ett sammangående med DirectQuality AB och bolaget ökade i storlek, både vad gäller antalet kunder som personal.

Tjänster

För oss så räcker det inte att bara kunna tekniken. Som leverantör av ett professionellt IT-stöd, måste vi även förstå er verksamhet. 
Först då får vi rätt förutsättning att uppfylla era förväntningar, både i form av rätt resurser, rätt teknik, rätt IT-drift och IT-support. 
Att bidra med teknikresurser under tidsbegränsade projekt, som resursförstärkning under arbetstoppar eller på löpande uppdrag är vår vardag.

Support & Service

Vi hjälper dig också med en löpande och långsiktig skötsel av företagets IT-funktioner.

Såväl servrar som klienter, brandväggar, backup enheter etc behöver kontrolleras och underhållas med jämna mellanrum.
Med ett supportavtal är du en prioriterad kund hos IT-Akuten och därmed garanterad en viss svarstid när du behöver hjälp med din IT-miljö. Som avtalskund får du ett reducerat timpris, månadsfakturering och en dedikerad IT-konsult.

IT-Akuten tillhandahåller teknisk spetskompetens inom hela Windows plattform. Vi erbjuder även kompetens inom MAC maskinvara och Mac OS. Vårt konsultteam består av erfarna medarbetare med bred kompetens.

Vi hjälper dig med teknikresurser under tidsbegränsade projekt eller som resursförstärkning vid arbetstoppar.

FÖR ETT PROFESSIONELLT IT STÖD

Serverdrift

Trenden för olika typer av outsourcing har ökat under de senaste åren. En av anledningarna är ett större fokus på IT-säkerhet. Vi erbjuder olikatyper av drift av servrar och applikationer; hos er eller hos oss i högsäkerhetsklassat datacenter.

Att drifta en server själv fordrar kunskap, kapacitet och konstant övervakning. Då är det lättare och framförallt mer kostnadseffektivt att outsourca er serverdrift till oss.

Vi har mångårig kunskap i ämnet och ser till så att er IT-drift fungerar som den ska. Servern placeras i vårt toppsäkra datacenter som är bemannat av kunniga operatörer dygnet runt, detta för att förvissa er om att serverdriften är i goda och trygga händer.

FÖR ETT PROFESSIONELLT IT STÖD

Server Hosting / Hosted Exchange

Placera dina servrar i säkerhetscertifierad drifthall, s.k. Co-location. Du äger och driftar dina servrar medan vi ser till att eliminiera risken för onödiga driftstopp genom redundant el och Internet, kyla och övervakning.

Med Hosted Exchange får du tillgång till din e-post och flera andra bra funktioner oavsett om du är på kontoret eller på resande fot.

Produkter

Då produktsortimentet inom IT-segmentet ständigt förnyas bevakar vi hela tiden marknaden och våra duktiga säljare och produktspecialister hjälper dig att hitta rätt produkter utifrån ditt behov med bra kvalitet och pris, allt från enstaka komponenter till större systemlösningar.

Microsoft 365

Hyr ditt Office-paket så har du alltid senaste versionen. Finns i olika paket beroende på dina behov.

RemoteBackup

RemoteBackup ger dig en automatisk säkerhetskopiering av ditt data över Internet. Med krypterad överföring och extern lagring får du en säker hantering och förvaring av ditt viktiga affärsdata. RemoteBackup är en kostnadseffektiv lösning utan hårdvarukostnader.

MILJÖPOLICY

IT-Akutens strävan är att i sin verksamhet ha så liten inverkan på miljön som möjligt och alla anställda ska ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet. Vi ska minska vår miljöpåverkan genom att:

  • Följa de lagar och förordningar som rör miljön.
  • Erbjuda molntjänster och virtualisering för en minskad konsumtion av materiel och energi.
  • Erbjuda begagnad IT-utrustning som ett komplement till att köpa nytt.
  • Erbjuda företagets kunder hjälp med IT-återvinning.
  • Medverka i spridandet av miljöanpassad teknik.
  • Lämna slutanvänd IT-utrustning för miljöriktig återvinning.
  • Använda miljöklassade poolbilar.
  • Anlita miljöcertifierade återvinningsföretag för återvinning av förpackningsemballage, papper, plast, glas och aluminium.

Partners

Ett nära samarbete med leverantörer av kvalitativa IT-produkter är en förutsättning för att vi ska kunna leverera ett professionellt IT-stöd till våra kunder. Här nämner vi några av våra mest frekventa partners.