Produkter

ledande produkter

Vi arbetar med marknadens ledande produkter inom hela IT segmentet.
Oavsett om du är på jakt efter en enskild produkt eller en avancerad
driftlösning hjälper vi dig att hitta produkter med bra kvalitet, hög driftsäkerhet – till rimliga priser.

RemoteBackup

Skyddar ditt företags affärskritiska information

Den digitala informationen ökar och därmed också behovet av att säkerställa företagets data.
De flesta är medvetna om vikten av att ta backup. Men vet du att de backuper som tas är fullständiga?
Förvaras backupmediat i företagets lokaler och vad händer isåfall vid en brand? Och hur fungerar rutinerna kring backuper när det är semestertider?

RemoteBackup ger dig en automatisk säkerhetskopiering av ditt data över Internet. Allt data överförs krypterat och lagras externt i en säkerhetscertifierad datorhall*. Sparat data är omedelbart tillgängligt och kan enkelt återställas när du behöver det.
RemoteBackup har en skalbar lösning. Ditt backupsystem växer i takt med ökat behov av lagringsutrymme och du betalar endast för nyttjat lagringsutrymme.
Vid första backuptillfället sker en fullständig backup, därefter utförs daglig backup på förändrade filer

Fördelar

FÖR ETT PROFESSIONELLT IT STÖD

MailWashing

Stoppar spam-mail & virus innan det når din dator

Det växande antalet spam-mail är ett bekymmer för många. Förutom all oönskad e-post så kan virus och trojaner spridas via spam-mail. Genom att förhindra att skräpposten tar sig in i verksamhetens mailserver och datorer ökar du säkerheten och sparar både bandbredd och resurser.

All inkommande e-post pekas om till MailWashings filter och passerar därefter en funktion för multiscanning som identifierar och filtrerar bort all olämplig e-post.
Den skadliga e-posten, som i värsta fall kan innehålla virus, stoppas innan den når ditt företag och förhindrar därmed att virus tar sig in i företagets servrar.
När den oönskade e-posten försvinner från ditt företag minskar den tid du behöver lägga ner
på att rensa i e-posten samtidigt som bandbredd frigörs.
Är ditt företags mailserver av någon anledning nere så lagrar MailWashing all inkommande e-post till dess att den kan tas emot av er igen.
Med MailWashing får du en enkel, säker och billig lösning som inte kräver någon installation, uppdatering eller administration.

Fördelar

FÖR ETT PROFESSIONELLT IT STÖD

SecureCloud

Behovet av ett mer flexibelt arbetssätt ökar i datorvardagen. Hur
kommer man åt viktiga filer när man vill arbeta hemifrån, är ute och reser eller vill använda någon annans dator? Hur delar man med sig av bilder och dokument till någon utanför organisationen när de är för stora för att e-posta?

SecureCloud är en smart tjänst där du genom molnet alltid har dina filer inom nära räckhåll. Dokument du arbetat med på kontoret lägger du i
SecureCloud mappen, som du sedan når från dina mobila enheter; laptopen, mobilen eller surfplattan. Allt du lagt i mappen synkroniseras automatiskt till alla de enheter där du har tjänsten installerad.

Du når ditt arbete närsomhelst och varsomhelst ifrån. Har du inte Internet tillgängligt arbetar du off-line och så fort du är ansluten igen så synkroniseras allt ditt data.

SecureCloud ger dig fantastiska samarbetsfunktioner. På ett enkelt sätt bjuder du in andra personer för att se, editera eller kommentera dina dokument och bilder. Filerna delas endast med de personer du själv väljer och det är också du som delar ut rättigheter att se, editera eller ta bort dokument.
Alla dina filer lagras krypterat. Dina dokument sparas i flera versioner bakåt och du har alltid 14 dagars backup.

Fördelar

FÖR ETT PROFESSIONELLT IT STÖD